Hiện chưa có nội dung khuyến mãi nào từ TOMEI Việt Nam.